Dầu sacha inchi Oil

Quick Overview

Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe INCA OIL (Sacha Inchi Oil), viên dầu Sacha Inchi

Thành phần: Mỗi viên chứa dầu Sacha Inchi 95g

Omega 3 : 36,4%

Omega 6: 38,3%

Omega 9: 10,3%

Viatamin A,E

Top