logo xoa nen

Ý nghĩa về logo ngọc châu

Biểu tượng hình trái đất với màu xanh đạm và nhạt khẳng định ngành hàng thương mại giao thương Quốc Tế, với niềm tin và tin tường mà chúng tôi thể hiện.

Mặt trăng và ngôi sao thể hiện những mục tiêu khát vọng tinh thần của toàn thể CBNV Công ty TNHH TM DV XNK Ngọc Châu không kể là ngày hay đêm.

Tóm lại nói trên thể hiện tổng quan về xuất nhập khẩu tìm nguồn hàng Quốc Tế toàn cầu, trong tìm kiếm nhà máy với chi phí tốt, tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo ổn định thích ứng với nhu cầu thị trường Việt Nam.

kinh nghiệm và lịch sử hình thành 

Năm 2010 

Công ty TNHH TM DV XNK Ngọc Châu mới hình thành và chỉ tên gọi là Forwarder 

Năm 2018

Phát triển và chính thức thành lập Công ty TNHH TM DV XNK Ngọc Châu với vai trò xuất nhập khẩu hàng hóa Quốc Tế, và phân ra đặc thù vai trò riêng biệt xuất và nhập, chúng tôi là một phần trong tìm nguồn hàng nhập từ nước ngoài về nước chính cho Việt Nam

Đến hiện tại

Chúng tôi chuyên trách phát triển vơi vai trò tìm nguồn hàng nước ngoài lớn chính ngạch là thị trường Trung Quốc, hàng hóa kéo về Việt Nam có các công ty tổng kho đại lý lớn trực tiếp, cho nhiều ngành hàng lĩnh vực thị yếu đến lĩnh vực hàng hóa đang thịnh hành.

san xuat vat tu tai nha may 1