• Tuyển Trưởng Nhóm Kinh Doanh – Phát Triển Hệ Thống Siêu Thị Tháng 09/2017

  • Tuyển trưởng nhóm kinh doanh – phát triển hệ thống đại lý tháng 09/2017

  • Tuyển nhân viên kinh doanh thương mại (sale) tháng 09/2017

  • Tuyển trưởng phòng thu mua tháng 09/2017

  • Tuyển Trưởng phòng Sale admin tháng 09/2017

Top