phan-bon

Phân bón hữu cơ Dragon Thái Lan

Thông tin chi tiết phân bón hữu cơ Dragon Thái Lan

  • Sử dụng được trên nhiều loại cây trồng
  • Tăng năng suất cây trồng
  • An toàn và dễ sử dụng
  • Thời gian sử dụng lâu
  • Dễ dàng bảo quản