Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2018

Thông báo nghỉ tết dương lịch 2018 của Nguồn Hàng Nhập

Thực hiện theo Quy định của Pháp luật lao động về thời gian nghỉ Lễ, Tết.. Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBNV lịch nghỉ tết dương lịch 2018 như sau:

  • Thời gian nghỉ: 2 ngày – Từ ngày 30/12/2017 (thứ bảy) đến hết ngày 01/01/2018
  • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: ngày02/01/2018 (thứ ba)

Trách nhiệm các phòng ban:

  1. Bộ phận Văn phòng: Vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, hồ sơ sắp xếp gọn gàng. Tắt và rút dây điện máy vi tính, máy in và fax.
  2. Bộ phận kinh doanh,  các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động giao dịch khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ tết dương lịch 2018 của của Công ty. Để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với Khách hàng/đối tác.
  3. Bộ phận kho, Bộ phận trucking: luôn sẵn sàng nếu có lệnh giao nhận hàng.

Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để liên hệ khi có việc cần giải quyết. Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.

0906.767.061
Nhắn tin qua Facebook Skype: Huỳnh Thủy Tiên sales10